سرمایه گذاری صنعتی

سرمایه گذاری صنعتی بروزرسانی شده در اردیبهشت 1398

کشور ترکیه یکی از پر رونق ترین مناطق سرمایه گذاری صنعتی آزاد به شمار می آید، و هر ساله تعداد وسیعی از سرمایه گذاران خارجی را به کشور خود دعوت به همکاری و گسترش فضای کار صنعتی و همچنین جذب سرمایه گذار بین المللی می نماید. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی می باشد که ۱۶٪ کل صنایع این کشور را شامل می شود صنعت نساجی و پوشاک ترکیه یکی از صنایع کلیدی و با ارزش این کشور می باشد، حتی لازم به ذکر است که این صنعت از لحاظ صادرات رتبه بسیار قابل توجی را در جهان شامل می شود بطوریکه مقام اول پوشاک مردانه جهان را در اختیار دارد. محصولات نساجی اين كشور با استانداردهای اكولوژيكی بين المللی همخوانی دارد و استفاده از رنگهای سرطان زادر پارچه و پوشاک را ممنوع كرده است